Aftenposten lørdag 13. okt 2001:

Bridge Norsk bridgelitteratur har år om annet blitt beriket med en og annen systembok, spillsamling, oppslagsbok  eller læreverk. I disse dager revitaliseres en gammel sjanger: Bridgehumor!  I ”Det nytter ikke å gråte over spilt bridge” har Tommy Sandsmark nedtegnet morsomme historier og anekdoter (mange selvopplevde) om bridgepersonligheter.  Boken er den første i en serie på 4 bøker om bridgehumor som er planlagt utgitt av ”Bridgens Bokklubb”, bokklubben for norske bridgebøker.

 

Forfatteren har lagt vekt på å forsøke å gjenskape øyeblikket, og har lykkes godt med å verbalisere rammene, stemningen og de fysiske omgivelsene som så sterkt bidrar til å understreke det morsomme i en situasjon.  En viss kjennskap til miljøet og personene er likevel en fordel for leseren, men langt fra noen betingelse.  Boken, rikt illustrert av Rita Åse, er blitt riktig fornøyelig.

Utspill: Tre runder spar

 

Bokens tekster dominerer, men selvsagt finnes det et skjønnsomt utvalg spill også.  Dessuten et par dusin  Mini-quizer.  Dagens diagram gir løsningen på en av oppgavene.

 

Etter å ha stjålet tredje spar, stjålet en kløver og tatt tre runder trumf, har du en trumf og tre ruter igjen på hver hånd, med trumf ess i bordet.  Vest har igjen KKn103 i ruter, og øst har sine to ruter og dobbel spar. Du trenger 3 stikk. Den vinnende varianten er å ta for hjerter ess! Øst kan sake en spar, mens vest blir utsatt for en merkelig form for skvis.  Hvis han saker sin lille ruter, dukker du en ruter rundt. Vest kommer inn og må spille ruter opp i din saks.  Avblokkerer han med tieren, spiller du sekseren fra bordet. Hvis øst legger liten, gjør du det samme, og vest blir igjen innspilt. Dekker øst med nieren, bruker du damen. Vest kommer inn på kongen, og må spille ruter fra knekt-liten opp mot den kombinerte saksen med bordets åtter og ditt ess. Vest var noe så sjeldent som skviset i én farge!

 

Tommy Sandsmark: ”Det nytter ikke å gråte over spilt bridge”, 134 sider, paperback, kr 200,- (medl. kr 160,-), Bridgens Bokklubb v/Tommy Sandsmark, Oslo.

                                               

JON SVEINDAL                                         

jon.sveindal@bergen.online.no

 

 

Made with Namu6