Om meg

Jeg er Tommy Sandsmark.

 

Jeg er født i Oslo 24. juni 1947.

 

Tok Grünerløkka Folkeskole, Foss Realskole, Sofienberg Gymnas og er Cand. Mag. med fagkretsen Engelsk, Tysk og Pedagogikk. Har også fullført Pedagogisk Seminar.

 

Jeg arbeidet som lærer ved en rekke ungdomsskoler rett etter Artium, og ble head-hunted til Wangs Handelsskole og Gymnas, der jeg var lærer på 1-årig gymnas, Stud.Fag og Sekretærlinjen i nesten 8 år. Senere jobbet jeg som lærer ved Oslo Private Gymnas (OPG)

 

Heading

Content here

Made with Namu6