Lørdagsseminaret

Lørdagsseminaret er et bridgeseminar for dem som kan litt mere enn det helt nødvendige. Det dreier seg om undervisning og trening i spesialemner. Ofte vil dette være problemområder som de fleste spillerne har et uklart forhold til, som f.eks. Utspill, kast satt i system, spilleføringsproblematikk, slemmeldinger, sperremeldinger, moderne meldeteori, etc.

 

Seminaret går lørdager fra kl. 11.00 til kl. 14.00, ca. en lørdag i måneden. Undervisningen koster kr. 500,- pr gang (1/2 pris for ungdom under 25 år), og foregår på Bridgesenteret, Trondheimsveien 184. Betaling skjer cash, og på stedet. Forhåndspåmelding gjennom påmeldingsknappen til høyre for logoen vår på Bridgeskolens nettsider.

 

Gjennom Lørdagsseminaret får du nye teknikker til rådighet, og vil utvikle et langt mer nyansert syn på hva som er god bridge enn du har natt noensinne tidligere. Seminaret er rett og slett en øye-åpner for de aller fleste, og er faktisk et meget godt alternativ til lesing av mange hundre bridgebøker om forskjellige temaer.

 

Made with Namu6