Opplæring

Her vil vi med ujevne mellomrom komme med resepter på hva man skal gjøre i forskjellige situasjoner. Hvis du har noe som kan passe her, så send dette på en word-fil til Webmaster.

Fordelingsmønster                          Snorre Aalberg & Bjørn Odden

Hvordan få til en tosidig skvis?           Snorre Aalberg

Noen tanker om tofargehender          Thor Simonsen

Styrke eller fordeling fra dobbelton?    Snorre Aalberg

 

 

Made with Namu6