Blogg

Sommerbridge 30/7:

Hege Falster og Asle Lütken hadde et kjempegodt meldingsforløp her:

En ganske effektiv og enkel budgivning. Asle forsto at hjerteren var Heges svake punkt, og med E K hoppet han bare rett i 6 hjerter.

 

Ruter kom naturligvis ut, og da trumfen ikke satt 3-0 imot, var det bare å ta sine 12 stikk og notere topp på spillet, for ruterkutten måtte jo gå etter Syds innmelding.

 

Hege trodde det var lett å komme i 6 hjerter, men som man kan lese rett ut av resultatlisten, var det tydeligvis ikke altfor lett.

 

Godt meldt, Hege og Asle!

Sommerbridge 30/7 II:

Torsdag 30. juli hadde Tor Inge Iversen ett av sine lysere øyeblikk:

Tor Inge satt Vest med bare 6 HP og så følgende meldingsforløp:

Tor Inge passet i åpning, og antok at Nords ovemelding ville bridnge motparten på vei mot en god slem. Etter Vests svake innhopp tok han derfor  forhåndsstampen med 5 ruter. Et farlig eventyr i faresonen vil nok mange si, men Tor Inge mente at siden han var kort i hjerter måtte Øst være kort i spar. 5 ruter er faktisk en meget god melding, for den tar bort motpartens muligheter til å få noen slags full kontroll på spillet.

 

Underveis i motspillet tok Nord for kløver Ess, og da ble det bare en taper i hver farge, og en stamp som ville ha lønt seg selv om motparten ikke hadde kommet lenger enn til utgang. Ø/V hadde kun 12 HP til sammen!

 

Meget bra meldt av Tor Inge, som ble belønnet med ren topp på spillet

.

Sommerbridge 21/7

Her er et aktuelt spill fra Sommerbridge på Bridgesenteret tirsdag 21/7:

Jeg satt Øst og skulle spille 4 spar etter et BUK-meldingsforløp:

Utspillet var ruter kn. Hvis du stikker med D, får du to rutertapere, siden kongen sitter i Nord. Jeg la lavt i bordet og stakk på hånden med E. Med kløveren 3-3 blir jeg kvitt en rutertaper på den fjerde kløveren. Kløver E, og Nord la kn, og en liten kløver mot 9 og Nords D.

 

Nord kunne ikke spille mere ruter uten å gi stikk for D, så han spilte hjerter, som gikk til D og K. Nå kom liten kløver til K. Nord kunne ha stjålet, men dette ville ha vært fra originalstikk i trumf, og dessuten ville han da ha satt opp kløver K som kunne gi avkast for en rutertaper. Derfor la han bare en hjerter.

 

Da fulgte kløver til stjeling med spar 7, og Nord hadde samme dilemma. Han stjal til slutt over med D, og fridde seg i trumf til kn og E. Øst spilte en ny trumf til 10 og sin siste trumf.

 

 

På spar 4 var Nord skvist sønder og sammen. Fra bordet kaster Øst naturligvis en ruter. Kaster Nord ruter, følger ruter til Nords K og han må spille hjerter opp i E10-kappen. Kaster hen en hjerter, følger hjerter til E, som feller K, og hjerter 10 er god. Alt Nord får er et ruterstikk.

 

Et toppspill, sier du?

 

Neida, langt derifra! Motparten ved de andre bordene hadde vært ganske så generøse:

Om Bridgebloggen:

Her vil du finne spill som er spilt på Bridgesenteret, kommentarer og annet stoff som vil kunne ha interesse.

Hvis du har noe for denne spalten, så ikke nøl med å kontakte WebMaster.

Made with Namu6