Systemer:

Naturlige systemer:

                          1.  BIN Standard (Jan Mikkelsens Norsk Standard).

                          2.  SAYC (American Standard - BBO system In English).

                          3.  BOYSYS (Boye Brogelands system).

                          4.  Meatloaf-system (Puppet-basert Stig Johansen/TS).

                          5.  Strong and Four (Leif-Erik Stabell In English).

                          6.  Skoglund-sys (Tidlig variant av BUK).

                          7.  Woody-sys (John H. Skoglund - Glenn Grøtheim).

                          8.  Lofthus-Acol (Tor Henriksen). 

                          9.  BUK (Overføringssystem TS). PDF.

                        10.  PRE-FER (Transfer system in English TS). PDF.

                        11.  HJ-sys (TS - Hans Jørgen Bakke).

                        12.  Stavernsystemet (Sverre Prytz).

                        13.  Tøffelsystemet (Standardsystem Tøffelklubben).

                        14.  BOA-sys (Baard Olav Aasans overføringssystem).

                        15.  ACOL (In English).

                        16.  Goren (In English).

                        17.  Gautis-sys (Harald Skjæran - Kjell Gaute Fyrun).

Ikke-naturlige systemer:

                          1. CLONE (En slags Strong Pass på Engelsk).

                          2. Rødkløver (Bent Vanglis versjon av Morotkløver).

                          3. Skrot Norsk ("Skalmar-Morot" v/Tommy Sandsmark).

                          4. Skrot Engelsk ("Skalmar-Morot" v/Martin Löfgren).

                          5. The Blue Club (Norsk variant v/Tommy Sandsmark).

                          6. Rele-presisjon (Glenn Grøtheim).

                          7. Artifisielle bridgesystemer (Svensk).

                          8. Carrot Club (Morotkløver In English).

                          9. Vanlig Presisjon (In English). Variant 2 Variant 3

                        10. Avansert Presisjon (Jannersten 1972 Tommy .pdf)

                        11. Superpresisjon (In English: Belladonna/Garozzo).

Systembank:

Her vil vi jeg offentliggjøre hele systemer, så vel som konvensjoner og system- varianter. Alt du finner her kan brukes  vederlagsfritt.

 

I denne systembanken kan alle gjøre innskudd. Hvis du har et elektronisk beskrevet system, eller en god konvensjon skrevet i Word, så send det til  Webmaster!

Konvensjoner:

Systemkort (Word):

Made with Namu6